Arhive etichetă: ordin

Publicat in Monitorul Oficial


In Monitorul Oficial nr. 742/2008 a fost publicat Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3154/2008 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 249/2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 911/2007.

 

http://www.monitoruloficial.ro/emonitor/download.php?par=monp1&idf=810